Monitorizarea TV

Datele de măsurare ale unei audiențe TV, pe lângă informațiile privind vizualizarea individuală a televiziunii, acoperă și o bază de date cu programe de televiziune. Informațiile privind vizualizarea TV, care sunt generate de software-ul POLLUX pe baza informațiilor colectate de peoplemeters, arată cine și ce canal a urmărit, la ce oră, dar aceste informații nu sunt corelate cu vizionarea TV a programelor individuale. Datorită înregistrării difuzării fiecărui canal, se creează o bază de date pentru programe, blocuri și videoclipuri și este deja combinată cu informații privind vizionarea TV. La monitorizarea canalelor TV, se utilizează software-ul special TELEPAD (Fig. 1). Mai mult, informația parcurge următorii pași:

 • prelucrarea înregistrărilor digitale de către operatori, înregistrarea lor în baza de date a tuturor evenimentelor difuzate;
 • identificarea și eliminarea inconsistențelor din rețea, soluționarea altor probleme apărute, formarea datelor finale pe eter;
 • înregistrarea centralizată a noilor producători, agenți de publicitate, mărci, produse, reclame și programe de televiziune de către editorii care sunt responsabili de acest lucru;
 • înscrierea bugetelor de publicitate de către editorul de prețuri;
 • verificarea centralizată a datelor timpului aerian de către serviciul de control;
 • pregătirea și trimiterea datelor către clienți.
Рис. 1. Интерфейс программы Telepad
Fig. 1. Interfață de program Telepad

Monitorizarea publicității include date privind difuzarea reclamei, durata acestora și bugetele. Durata de difuzare a unei emisiuni TV, a unei unități publicitare sau a unei reclame este fixată cu o precizie de secunde. Bugetele sunt calculate pe baza tarifelor oficiale furnizate de companiile de televiziune, conform unei scheme unice, excluzând impozitele, reducerile și taxele.

Baza de date de monitorizare include informații despre toate emisiunile TV, unitățile publicitare și reclamele care au fost difuzate vreodată, despre toți agenții de publicitate, producătorii, despre toate mărcile, produsele și articolele de publicitate.

Informațiile menționate mai sus sunt sistematizate; emisiunile TV sunt clasificate în funcție de gen și tip, reclamele – după metoda de cumpărare (directă sau sponsorizare), spoturile publicitare – după tipul lor, produse publicitate – după catalogul de bunuri și servicii.

Ultima etapă este analiza datelor obținute cu ajutorul software-ului ARIANNA. Software-ul ARIANNA (Fig. 2) este una dintre cele mai importante proiecte ale companiei Nielsen. Acest program este format din patru componente principale:

 • Viewing Behavior
 • Forecasting
 • Planning
 • Post Evaluation
Рис. 2. Интерфейс программы Arianna
Fig. 2. Interfață de program Arianna

Software-ul ARIANNA permite generarea automată a unui raport într-o formă plăcută pentru Dvs. Este posibil să scalăm și să configurăm complexul pentru orice sarcini. Software-ul Arianna folosește componenta Viewing Behavior, care constă din următoarele module principale pentru analiza emisiunilor de televiziune:

Modul pentru reprezentarea grafică a dinamicii indicatorilor de bază (TeleGraph)

 • O idee despre comportamentul telespectatorilor în timpul zilei pe canale / TV

Modulul de analiză a programelor (Programmes)

 • Analiza programelor pentru relevanța lor pentru publicul țintă (Affinity index – concept + selecția canalului pe Affinity în raport cu Affinity (TTV);
 • Rating-ul mediu al reclamei pe parcursul zilei;
 • Rating-ul mediu al reclamei în timpul transmisiunii;
 • Construirea profilului audienței;
 • Operatori OR și AND (intersecția și unirea publicului țintă);
 • Audiențe dinamice.

Modulul de analiză al intervalelor (DayParts)

 • Compararea rating-urilor canalelor în timpul unei perioade de difuzare;
 • Distribuirea publicului țintă între canale;
 • Dinamica indicatorilor de bază pe parcursul zilei;
 • Selectarea canalului după AFF versus AFF (TTV);
 • Alegerea programelor privind rating-ul mediu al TVR TV;
 • Analiza TV globală.

Modul de analiză a acoperirii (Reach&Frequency)

 • Construirea unei acoperiri cumulate pentru evenimente TV cu posibilitatea de a analiza acoperirea de frecvență

Software-ul Arianna folosește componenta Post Evaluation pentru a analiza campaniile publicitare, care constă din următoarele module principale:

Modulul post-analiză al campaniilor publicitare (PostBuy)

 • Rapoarte de bază + SpotBySpot;
 • Analiza comparativă a campaniilor publicitare (după marcă) dintr-o anumită categorie pentru o anumită perioadă de timp.

Modulul pentru analiza pieței publicitare în termeni de costuri și activitate publicitară (Adex)

Avantajele și dezavantajele Adex în comparație cu PostBuy:

 • Dinamica schimbărilor în acoperire odată cu creșterea GRP în timpul campaniei publicitare;
 • Utilizarea politicii de preț a canalelor (Deals).

Odată cu apariția companiei noastre, a devenit posibilă planificarea ieșirilor publicitare nu prin „angajarea” lor, ci pe baza datelor obiective furnizate de compania de măsurare, capacitatea de a evalua activitatea de publicitate a concurenților sau de a controla campania publicitară proprie. Odată cu apariția acestor date pe piață, este posibil să oferim Clientului un plan pentru plasarea spoturilor publicitare și să întocmim un raport privind ieșirile publicitare. Cu ajutorul lor, vă puteți asigura că reclama bunurilor sau serviciilor Clientului „a atins” publicul țintă, a strâns numărul necesar de „ochi”.

Pachetul de cercetare pentru fiecare canal de televiziune include:

 • Date minut la măsurarea audienței televizate a canalelor TV în conformitate cu standardele internaționale și cu standardele Companiei Nielsen din Republica Moldova, conform eșantionului descris mai jos pe baza panoului peoplemeter.
 • Datele preliminare cu privire la audiența emisiunilor de canale TV sunt furnizate în fiecare zi lucrătoare, datele privind monitorizarea publicității sunt furnizate în fiecare marți pentru săptămâna precedentă, împreună cu datele finale ale audienței.